Skip to main content

Welzijn op recept

“Een eenvoudig concept met krachtige gevolgen.”

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met lichte psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc.

In de gemeente Lingewaard hebben de huisartsen de  mogelijkheid om door te verwijzen naar een welzijnscoach die werkt volgens Welzijn Op Recept.

Om te kunnen verwijzen naar Welzijn Op Recept is het wel belangrijk dat de inwoner daar zelf voor open staat. En daarnaast wordt er zoveel mogelijk gekeken naar wat het eigen netwerk kan betekenen en eventueel vrijwilligers. Zo blijft de eerstelijnszorg ontzorgd én het draagt bij aan ‘meer omkijken naar elkaar in de buurt’.

Voor wie is het?

Welzijn op Recept is voor mensen met lichte psychosociale klachten, en die daar zelf mee aan de slag willen. Voor de gemeente Lingewaard geldt dat het telt voor jong tot oud.

Denk aan mensen die zich eenzaam of angstig voelen; mensen met een klein sociaal netwerk, maar ook mensen met slaapproblemen, maatschappelijke problemen, chronische ziekte of een ongezonde leefstijl.

Welzijn op Recept is gericht op het welbevinden: weer meer kleur in mijn leven krijgen , het verhogen van welbevinden en zelfredzaamheid.

Hoe werkt het?

De huisarts of andere eerstelijnszorgverlener kan een welzijnsrecept voorschrijven bij inwoners met lichte psychosociale problemen, waarvoor geen of niet uitsluitend een medische behandeling of verwijzing nodig is. De huisarts zorgt voor een verwijzing naar de welzijnscoach. In Lingewaard is dit Rianne Wolters. De welzijnscoach denkt mee met de behoeftes en hulpvragen en biedt ondersteuning bij het vinden van de juiste antwoorden. Ze heeft een goed overzicht van informele netwerken en activiteitenaanbod in de buurt. Ze kunnen u daarom goed doorverwijzen naar passende activiteiten.

Daarnaast bekijkt de welzijnscoach of er nog een ander traject noodzakelijk is, bijvoorbeeld als er problemen zijn rondom huisvesting, financiën of veiligheid.

De welzijnscoach is een kortdurende ondersteuning die nauw samen werkt met het formele en informele netwerk. Binnen 2 weken na verwijzing neemt de welzijnscoach contact op.