Skip to main content

Advies en informatie

Steunpunt Mantelzorg


Veel mensen in Lingewaard zorgen voor een zieke partner, een ouder wordende vader of moeder, een gehandicapte zoon of dochter, of voor een hulpbehoevende vriend(in) of buur. Deze hulp uit liefde of persoonlijke betrokkenheid heet mantelzorg. Je bent mantelzorger als je minimaal 8 uur per week voor iemand zorgt.

Het geven van mantelzorg is bij iedereen anders. Het kan gaan om hulp bij het huishouden, klusjes, boodschappen, regelzaken, het dagelijks even langs gaan tot zeer intensieve hulp en aanwezigheidszorg. Vaak neemt de te leveren zorg en de zorgen om iemand toe in de loop der tijd. Er zijn mantelzorgers die dag en nacht klaarstaan, soms jarenlang.
Daarom is naast aandacht voor diegene voor wie gezorgd wordt, aandacht voor de mantelzorger van belang!  Zodat
deze zich gesteund weet en niet het gevoel heeft er alleen voor te staan. Lingewaardse mantelzorgers kunnen daarom
terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. 

Heb je vragen, advies of andere hulp voor mantelzorg nodig?
Neem dan contact op met één van beide mantelzorgcoördinatoren.

Monique Minkhorst-Klomp:

Maike van Kempen:

Advies en ondersteuning

Individuele ondersteuning voor mantelzorgers

Je kan bij het steunpunt terecht als je behoefte hebt aan een luisterend oor en voor het bespreken van je zorgen en mogelijke oplossingen hiervoor. Een gesprek met de coördinator Steunpunt Mantelzorg kan bijvoorbeeld gaan over het behouden of terugvinden van je eigen balans in combinatie met je mantelzorgtaken, of over praktische zaken zoals bijvoorbeeld respijtzorg en regelingen rondom het geven van mantelzorg.

Maar ook wanneer je iemand nodig hebt die kan meedenken over de nodige zorg en ondersteuning. Mocht een vraag niet bij het steunpunt thuishoren, dan kijkt de coördinator Steunpunt Mantelzorg samen waar je wel terecht kunt met deze vraag. Gesprekken kunnen plaatsvinden telefonisch, op kantoor of desgewenst kan de coördinator Steunpunt Mantelzorg bij je thuis langskomen. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden.

Ondersteuning in groepen

Het Steunpunt organiseert jaarlijks meerdere cursussen en activiteiten voor mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkomsten kan je:

  • Mantelzorgers ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten
  • Je verhaal delen met andere mantelzorgers
  • Steun en advies krijgen door het uitwisselen van ervaringen
  • Informatie verkrijgen over mantelzorg thema’s en ziektebeelden die voor jou van belang zijn.

Regelingen

Mantelzorgcompliment

De gemeente Lingewaard waardeert de inzet van mantelzorgerverleners in de vorm van het Mantelzorgcompliment. Het is voor alle mensen, die voor minstens 8 uur in de week 'belangeloos zorgen voor een ander. Deze mantelzorgverleners helpen diegene met die dingen, die de mantelzorgontvanger niet meer kan.
Het Mantelzorgcompliment is een geldbedrag van maximaal € 140 per huishouden. Voor de mantelzorgverleners die jonger zijn dan 18 jaar, is er een cadeaubon. 
De mantelzorgontvanger (dus degene die mantelzorg krijgt) vraagt deze waardering aan. De gemeente betaalt het bedrag aan de mantelzorgontvanger. Meer informatie kijk op de website van gemeente Lingewaard, klik hier.

Mantelzorgwoning

Wil je als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie je zorgt? Dan kan je ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan je eigen huis te laten bouwen. Daar is geen vergunning voor nodig. Zie hier.

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die je verzorgt. Maar je kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die je verzorgt in het bijbehorende huis.
Je kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in je tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan je huis laten bouwen. Ook kan je een bestaand bouwwerk bij je huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot mantelzorgwoning.

Meer informatie over een mantelzorgwoning en de belangrijkste regels kijk op de website van mantelzorg.nl

Calamiteitenverlof

Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop de werknemer direct moet reageren. Bijvoorbeeld wanneer zijn of haar kind plotseling ziek is of het overlijden van een naaste. Na overleg met de werkgever kan dit verlof opgenomen worden. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door, mits anders geregeld in de CAO.

Voor meer informatie kijk op de website van mantelzorg.nl 

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kan je opnemen als je moet zorgen voor een naaste. Je werkgever mag je aanvraag in principe niet weigeren. Dit kan alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt. Het recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren dat de werknemer per week werkt . Werkt de werknemer 24 uur, dan heeft hij of zij recht op 48 uur verlof (binnen 12 maanden). In overleg met de werkgever kunnen deze uren in één keer opgenomen of verspreid worden. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

Voor meer informatie kijk op de website van mantelzorg.nl 

Langdurig zorgverlof

Wanneer je voor langere tijd moet zorgen voor een naaste, kan je gebruik maken van langdurend zorgverlof. Je hebt recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal contracturen per week. Dus als iemand 32 uur per week werkt, kan er in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opgenomen worden. Langdurend zorgverlof moet je schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Dit moet tenminste 2 weken voordat het verlof ingaat gedaan zijn. De werkgever mag je aanvraag in principe niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.

Voor meer informatie kijk op de website van mantelzorg.nl 

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

Wanneer een mantelzorger een WW-uitkering ontvangt en tegelijkertijd intensief zorgt voor een ander dan kan hij of zij mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht.
De ontheffing van sollicitatieplicht vanwege mantelzorgtaken duurt maximaal 6 maanden. Die periode moet de mantelzorger gebruiken om vervangende zorg te regelen. Het UWV beoordeelt of de mantelzorger van deze regeling gebruik kan maken. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing (telkens met een maand) worden verlengd.
Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers.

Belangrijke websites

Voor volwassenen

www.mantelzorg.nl
Landelijke informatie over mantelzorg

www.netwerkdementiearnhemeo.nl/
Informatie over dementie

Voor jongeren

www.jmzpro.nl/informatie-over-ziektebeelden
Informatie over allerlei ziektebeelden

www.brusjes.nl
Informatie als je thuis opgroeit met zieke broer of zus

www.kankerspoken.nl
Hulp aan kinderen/ jongeren met een ouder met kanker