Missie en Visie

Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) staat voor verbinding en meedoen. We verbinden mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. Onze wortels liggen in de lokale samenleving en van daaruit herkennen we een mogelijke vraag. Daar waar nodig ondersteunen we die vraag op basis van eigen verantwoordelijkheid en kracht. Hierin werken we samen met burgers, gemeente, ketenpartners, vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een leefbare, prettige en gezonde lokale samenleving.
 
Kernwaarden SWL:
  • Uitgaan van kracht, zelfstandigheid en kwaliteiten van mensen
  • Transparante en open communicatie
  • Integraal en integer handelen
  • Van zorgen voor naar zorgen dat
  • Van problematiseren naar normaliseren
 
Ons werkveld bestrijkt de gemeente Lingewaard met de kernen; Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen en Ressen.